Projectenoverzicht

Winkelcentrum De Leim - Maastricht

Winkelcentrum De Leim - Maastricht

 In 2014 / 2015 hebben we de complete infra rond en 'op' het vernieuwede winkelcentrum De Leim in maastricht aangepakt. Tijdens de nieuwbouw en renovatie van het winkelcentrum hebben we is tevens de gehele infra 'op de schop' gegaan.  Hierbij is te denken aan de aanleg van o.a.: 33 ...

Lees meer..

Hoofdkantoor Lanxess - Geleen (Chemelot)

Hoofdkantoor Lanxess - Geleen (Chemelot)

 In opdracht van BAM Utiliteitsbouw zijn wij bezig met de inrichting van het buitenterrein rondom het nieuwe hoofdkantoor van Lanxess te Geleen (Chemelot terrein). De oppervlakte van ruim 10.000 m2 zal worden voorzien van verschillende terreinverhardingen, groenvoorziening, terrinverlichting e...

Lees meer..

Uitbreiding McDrive McDonalds ''De Geusselt'' Maastricht

Uitbreiding McDrive McDonalds ''De Geusselt'' Maastricht

Onlangs hebben wij een uitbreiding van de McDrive bij McDonalds ''De Geusselt'' te Maastricht uitgevoerd. Om de klanten nog sneller van dienst is een dubbele drivelane aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is de McDrive nauwelijks buiten bedrijf geweest....

Lees meer..

Entree Wooncomplex Recessenplein Maastricht

Entree Wooncomplex Recessenplein Maastricht

In opdracht van BAM Woningbouw Weert hebben wij de werkzaamheden aan de buitenzijde van de vernieuwde entree uitgevoerd. Hier hebben we de oude bestratingen, trappen en groenvoorziening volledig gesloopt. De nieuwe grondkeringen hebben we gemaakt van schanskorven gevuld met breuksteen. Ook zijn nieu...

Lees meer..

Wijkzorgcentrum Simpelveld

Wijkzorgcentrum Simpelveld

In opdracht van Woningstichting Simpelveld hebben wij de gehele infra aangelegd rondom wijkzorgcentrum 'De rode beuk.' te Simpelveld. Het aan de Kloosterstraat gelegen wijkzorgcentrum is door ons voorzien van onder andere parkeerplaatsen, prefab trappen, hellingbanen, keerwanden, terreinri...

Lees meer..

PortionPack Landgraaf

PortionPack Landgraaf

In directe opdracht van Portionpack Landgraaf hebben wij de grondwerkzaamheden uitgevoerd voor de uitbreiding van de bedrijfshallen met de daarbij behorende rioleringswerkzaamheden. Tevens hebben we aansluitend de complete terreininrichting gereconstrueerd waarbij het productieproces doorging. De we...

Lees meer..

SGL Aan de Pas Bunde

SGL Aan de Pas Bunde

Rondom het nieuwe SGL woonbegleidingscentrum 'Aan de Pas' te Bunde hebben wij naar ontwerp van iNeX-architecten een compleet nieuwe terreininrichting aangebracht. Naast strakke terrassen en Taxusblokken zijn diverse asfaltverhardingen, dikformaatbestratingen&n...

Lees meer..

Reconstructie Julianalaan - Margraten

Reconstructie Julianalaan - Margraten

In opdracht van Gemeente Eijsden-Margraten hebben we een complete reconstructie van de Julianalaan te Margraten uitgevoerd. Hierbij is de volledige ondergrondse- en bovengrondse infra vernieuwd. Rioleringen en putten zijn vervangen waarbij de afvoer tijdens de werkzaamheden is gewaarborgd door het o...

Lees meer..

Bedrijfspand ABS Pompen - Maastricht-Airport

Bedrijfspand ABS Pompen - Maastricht-Airport

BAM Utiliteitsbouw heeft ons opdracht gegeven voor de grondwerkzaamheden van het nieuwe bedrijfspand van ABS Pompen te Maastricht-Airport. Tevens hebben we het terrein rondom dit nieuwe pand voorzien van terreinverhardingen waarbij deels is gekozen voor een gesloten klinkerverharding en deels een op...

Lees meer..

Keerwanden woning Margraten

Keerwanden woning Margraten

Bij dit project hebben we een keerwand geplaatst om het hoogte verschil op te vangen tussen twee percelen. De werkzaamheden dienden echter te worden uitgevoerd vanuit het hoger gelegen perceel zonder hierbij gebruik te maken van het het naast gelegen perceel. Met inzet van een torenkraan en minigrav...

Lees meer..

Parkeervakken Clermontstraat Margraten

Parkeervakken Clermontstraat Margraten

Op de Clermontstraat te Margraten hebben we in opdracht van Gemeente Eijsden-Margraten 21 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Aangezien deze parkeervakken naast de basisschool zijn aangelgd hebben we de werkzaamheden voornamelijk tijdens de schoolvakantie uitgevoerd. De overlast voor de leerlingen is ...

Lees meer..

Kasteel Vaalsbroek

Kasteel Vaalsbroek

In opdracht van Gerritsen Bouwgroep hebben wij grond- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd voor de uitbreiding van twee zalen bij Kasteel Vaalsbroek. Een nieuwe buitengevel is door ons bekleed met schanskorven gevuld met breuksteen. Ook hebben we het terrein rondom aangepast waarbij hoogwaardige ma...

Lees meer..

Looierstraat Gulpen

Looierstraat Gulpen

Voor onze opdrachtgever Jongen Landgraaf BV hebben wij diverse grondwerkzaamheden en Infra uitgevoerd bij de nieuwbouw van het appartementencomplex op de Looierstraat te Gulpen. Hierbij ging het o.a. om uitvoering en aanbrengen van: Grondwerkzaamheden Rioleringen / draingoten Trappe...

Lees meer..

Crematorium Walpot - Eijsden

Crematorium Walpot - Eijsden

Bij de nieuwbouw van Crematorium Walpot te Eijsden hebben wij voor bouwkundig aannemer Gubbels Bouw de terreininrichting uitgevoerd rondom het nieuwe crematorium. Hier zijn met name gebakken bestrating toegepast in diverse kleuren zoals rood, geel en bruin. De toegangsweg naar het crematorium is gem...

Lees meer..

Kasteel Vaeshartelt

Kasteel Vaeshartelt

In opdracht van Stichting Ithaka en Gubbels Bouw hebben wij tijdens de grootschalige renovatie van Kasteel Vaeshartelt te Maastricht diverse verhardingen rondom het kasteel aangebracht. Hierbij zijn voornamelijk gebakken- en natuursteenbestratingen aangegebracht. ...

Lees meer..

Snelcontact