Werkzaamheden - Grondwerkzaamheden

Goed grondwerk is de basis voor de overige werkzaamheden. Een correcte uitvoering is van groot belang. Wij beschikken over ervaren grondwerkers en machinisten. De grondwerkzaamheden kunnen van klein tot groot worden uitgevoerd met het hierbij passende materieel. Te denken is aan ontgravingen t.b.v. funderingen, bouwputten, rioleringen, vijvers, zwembaden, kelders, terreinverhardingen, drainages ed.

Tevens verzorgen wij aan- en afvoer van grond en grondvervangende materialen zoals:

Snelcontact